Founders

Ar. HEMAL K. SHAH

FOUNDER, PROPRIETOR

Mrs. AMITA SHAH

MANAGING DIRECTOR

Design Team

Ar. NARENDRA CHETTIAR

SR . ARCHITECT

Ar. CHAITANYA UDESHI

SR. ARCHITECT

Ar. KRINA SHAH

SR. ARCHITECT

Ar. NISHCHAY SHARMA

SR. ARCHITECT

Ar. VRUTIKA GOHIL

JR. ARCHITECT

Ar. UTTAM SUTHAR

JR. ARCHITECT

Execution Team

PRATIK HATHIWALA

SR. DRAUGHTSMAN

ER. HARDIK TANK

SITE ENGINEER

Ar. SONAL CHAVAN

JR. ARCHITECT

Ar. SAIRAJ KADAM

JR. ARCHITECT

Ar. RATEESH PRABHAKAR

JR. ARCHITECT

Ar. SURBHI GHAG

JR. ARCHITECT

Ar. ANUSHREE VENGURLEKAR

JR. ARCHITECT

Ar. SANYAM MEHTA

JR. ARCHITECT

Ar. TRUPTI PALDEWAR

JR. ARCHITECT

Ar. TARAL KOTHARI

SR. ARCHITECT

Interior Design Team

SUDHIR KANCHAN

MANAGER/INTERIOR DESIGNER

Ar. AKSHAY AGARWAL

SR. ARCHITECT

Ar. PARTH MAKWANA

SR. ARCHITECT

Ar. ARCHITA AGRAWAL

JR. ARCHITECT

Administration Team

DEEPAK CHIKHALE

ACCOUNTANT

NAVNATH UTEKAR

OFFICE EXECUTIVE

SHEELA GOWDA

ADMINISTRATION/ASST. MANAGER

PARESH SOLANKI

OFFICE EXECUTIVE